Monique Le Brun

Vanuit mijn geboorteplaats Den Haag kwam ik via wat omwegen in Nijmegen terecht en woon hier met veel plezier. Bij een aantal sterfgevallen in mijn directe omgeving ontdekte ik hoeveel er kan spelen en hoe ik in dat proces een sterke en ondersteunende rol kan hebben. Het viel mij op dat veel mogelijkheden bij een uitvaart niet benut worden, uit tijdgebrek of gebrek aan kennis. Daarin wilde ik een rol spelen. Na 25 jaar besloot ik mijn loopbaan als communicatieadviseur en evenementenorganisator achter mij te laten en een ander pad in te slaan; dat van stervensbegeleider en uitvaartadviseur. Ik volgde de opleiding stervensbegelei-ding in verschillende culturen bij het NIS in Utrecht, begeleidde als vrijwilliger terminaal zieken en hun familie bij Topsport for Life en deed bij Laudius de cursus stervensbegeleiding. Bij een uitvaartonderneming werkte ik als uitvaartbegeleider. Uit ervaring weet ik hoe het stervenden en nabestaanden helpt om begeleid worden en ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat mij hierin gegeven wordt.