Voor wie dit leven eindigt

Wie te horen heeft gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, heeft in één klap een ander levensperspectief. Was er voorheen geen beeld van eindigheid, nu ineens wel. Een horizon die dichterbij komt, vaak sneller dan gedacht.

Mensen kunnen worden overspoeld door emoties en allerlei vragen kunnen gaan spelen, zoals

  • Hoe ga ik de tijd die er nog is invullen?                    
  • Welke belangrijke zaken moeten geregeld worden?
  • Zijn er dingen die ik nog wil afhandelen?
  • Hoe organiseer ik het allerlaatste stadium?
  • Hoe wil ik herinnerd worden?
  • Hoe wil ik mijn uitvaart geregeld hebben?
  • Bij wie kan ik terecht met al mijn vragen?  

Samen een antwoord zoeken op vragen en samen mogelijkheden bespreken kan helpen de laatste levensfase rustiger in te gaan en met meer vertrouwen te beleven. 

Voor naasten

Een sterfgeval in de directe omgeving vraagt veel van degenen die achterblijven. Nabestaanden staan voor de opgave een uitvaart te regelen en tegelijkertijd de emoties van het afscheid de baas te blijven. In korte tijd moeten zij keuzes maken en beslissingen nemen, om een afscheid vorm te geven dat past bij de overledene. Vooraf nadenken en samen praten over de invulling van een uitvaart, geeft rust en biedt de ruimte om na het overlijden van een naaste aandacht te hebben voor datgene waar het om gaat; passend afscheid nemen.

Voor wie midden in het leven staat

Voor wie nog lang niet verwacht te gaan sterven, kan het ook zinvol zijn na te denken over de laatste fase, die ooit een keer gaat komen. Hoe zou die er uit moeten zien, hoe zou de uitvaart er uit moeten zien, is er een voorkeur voor een begrafenis of een crematie? Het wordt eventuele nabestaanden makkelijker gemaakt als ze weten wat te doen, als ze er ooit voor komen te staan. 

 

 

 

 

                                                                                .